40 Năm hình thành & phát triển

1980
 • Thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp & Vật tư Xây dựng (CBM)
1988
 • Thành lập Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam – Công ty Cổ phần
 • Thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu Tư Cơ điện và Xây dựng Đông Dương
 • Thành lập Công ty Cổ phần Thương mại & Xây dựng HL- 86
2002
 •  Thành lập Công ty CP TM & DL Hiếu Hà
2004
 • Thành lập Công ty Cổ phần TM & XD Tài Phú
2005
 • Thành lập Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới & Xây dựng Đất Việt
 • Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Dịch vụ Thương mại Thái Thịnh
 • Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư CBM – Tài Phú
2006
 • Thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp 5
 • Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ
2008
 • Thành lập Công ty Cổ phần TM DV Phát triển Đông Á
2011
 • Thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông
2013
 • Thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp & Đầu tư Xây dựng TJ
2017
 • Thành lập Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Phú Đông